Uslovi korišćenja

Dobro došli na www.hisarzlatibor.rs! Hvala vam što ste posetili naš internet sajt.

Hisar Zlatibor Apartmani kreiralo je internet sajt na adresi www.hisarzlatibor.rs u cilju pružanja informacija svojim korisnicima.

 

Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem ovog internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite hisarzlatibor.rs.

Vlasništvo sadržaja

www.hisarzlatibor.rs i svi tekstovi, logotipi, grafika, fotografije, podaci i ostali materijal na ovom internet sajtu, jesu autorsko pravo ili vlasništvo Hisar Zlatibor Apartmana, ili su na hisarzlatibor.rs postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja sajta, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole Hisar Zlatibor Apartmana je strogo zabranjeno. Hisar Zlatibor Apartman štiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Hisar Zlatibor Apartman se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Hisar Zlatibor Apartman ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste.

Izuzeće od odgovornosti

www.hisarzlatibor.rs koristite na sopstveni rizik. Hisar Zlatibor Apartman nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

www.hisarzlatibor.rs sadrži linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Hisar Zlatibor Apartman. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Hisar Zlatibor Apartman ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Hisar Zlatibor Apartman ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez odgovornosti Hisar Zlatibor Apartmana.

Izmena uslova korišćenja

Hisar Zlatibor Apartman zadržava pravo da bez najave i prethodnog obaveštavanja korisnika, izvršiti izmene uslova korišćenja sajta. Nastavak korišćenja internet sajta od strane korisnika i nakon što su izvršene izmene uslova korišćenja, smatraće se kao pristanak korisnika na takve izmene.